Kat D og D1 – bus

Ved bus skelnes der mellem to kategorier: D og D1

Kat. D (stor bus)
Personbil indrettet til befordring af over otte foruden føreren.
Vogntog bestående af den nævnte bus og et påhængskøretøj med tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
Krav for at erhverve kørekort:
Alder: 24 år og gennemført køreundervisning og bestået køreprøve til kat. D
Alder: Fra 21 år, særlige regler for mekaniker, værnepligtige m.m.
Kørekort til kat. B

Kat. D1 (lille bus)
Personbil indrettet til befordring af over otte, men højst 16 personer foruden føreren og med en længde på højst otte meter.
Vogntog bestående af den nævnte bus og et påhængskøretøj med tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
Krav for at erhverve kørekort:
Alder: 21 år og gennemført køreundervisning og bestået køreprøve til kat. D1
Kørekort til kat. B

Øvrige krav for alle kategorier:
Lægeattest

 

Køreundervisningen til alle kategorier omfatter følgende obligatoriske lektioner; alle lektioner har en varighed af 45 min:
16 lektioner i teori
14 lektioner på vej
4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg

Undervisningen i teori foregår som udgangspunkt på køreteknisk anlæg i Marstrup. Manøvre på køreteknisk anlæg foregår som udgangspunkt på køreteknisk anlæg i Horsens.

Den praktiske kørsel på vej tager som oftest udgangspunkt i vores garageanlæg på Porsevej 4 i Haderslev.

Undervisnigen følger undervisningplanerne for køreundervisning til kategori D1 og D.