Kat C/E og C1/E – lastbil m. hænger

Ved lastbil m. hænger skelnes der mellem to kategorier: C/E og C1/E

Kat. C1/E 
Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg.
Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg.
Vogntog bestående af den nævnte lastbil og et påhængskøretøj med tilladt totalvægt på over 750 kg.Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 12.000 kg.
Krav for at erhverve kørekort:
Alder: 18 år og gennemført køreundervisning og bestået køreprøve til kat. C1/E
Kørekort til kat. C1
Lægeattest

Køreundervisningen til kategori C1/E omfatter følgende obligatoriske lektioner; alle lektioner har en varighed af 45 min:
10 lektioner i teori
6 lektioner på vej
Kat. C/E
Lastbil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
Vogntog bestående af den nævnte lastbil og et påhængskøretøj med tilladt totalvægt på over 750 kg.
Krav for at erhverve kørekort:
Alder: 21 år og gennemført køreundervisning og bestået køreprøve til kat. C/E
Alder: under 21 år, særlige regler for mekaniker, værnepligtige m.m.
Kørekort til kat. C
Lægeattest

Køreundervisningen til kategori C/E omfatter følgende obligatoriske lektioner; alle lektioner har en varighed af 45 min:
13 lektioner i teori
14 lektioner på vej
4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg

Undervisningen i teori foregår som udgangspunkt på køreteknisk anlæg i Marstrup. Manøvre på køreteknisk anlæg foregår som udgangspunkt på køreteknisk anlæg i Horsens.

Den praktiske kørsel på vej tager som oftest udgangspunkt i vores garageanlæg på Porsevej 4 i Haderslev.

Undervisnigen følger undervisningplanerne for køreundervisning til kategori C1/E og C/E.