Kat B/E og B+ – trailerkørekort

Ved trailerkørekort skelnes der mellem to kategorier: B/E og B+

 

Kat. B/E

Vogntog bestående af trækkende køretøj omfattet af kategori B, hvis påhængskøretøjet tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.
Krav for at erhverve kørekort:
Alder: 18 år og gennemført køreundervisning og bestået praktisk prøve til kat. B/E
Kørekort til kat. B
Lægeattest

 

Køreundervisningen omfatter følgende obligatoriske lektioner; alle lektioner har en varighed af 45 min:
4 lektioner i teori
6 lektioner på vej

Undervisningen i teori foregår som udgangspunkt i vores lokaler på Gammelting 16.

Den praktiske kørsel på vej tager som oftest udgangspunkt i vores garageanlæg på Porsevej 4 i Haderslev.

Undervisnigen følger undervisningplanen for køreundervisning til kategori B/E