EU’s 3. kørekortdirektiv – kørekortbek.

EU’s 3. kørekortdirektiv – kørekortbek.
16. januar 2013 Carsten Jürgensen

Store biler19. januar 2013 er dagen hvor der implementeres en lang række ændringer i kørekortbekendtgørelsen som følge af EU´s 3. kørekortdirektiv.

Dette medfører en lang række nye kørekortkategorier samt ændringer til krav, gyldighed og fornyelse. Vi vil i det efterfølgende kort skitsere nogle af de mest markante ændringer.

 

Kørekotets gyldighed
Hidtil har kørekortet været gyldigt til man fylder 70, med undtagelse af kørekort til store biler og erhverv. Dette er nu erstattet af bestemmelse om fornyelse hvert 15. år, for kørekort der er udstedt efter den 19 januar 2013. Fornyelse sker ved henvendelse til borgerservice. Der er i skrivende stund ikke noget krav om lægeattest, blot krav om nyt foto, indtil man fylder 70 år. Herefter fornys kørekortet med kortere gyldighedsperioder med krav om lægeattest.
Kørekort til lastbil, bus samt erhverv skal fornys hvert femte år, med krav om foto og lægeattest.

 

Nye og ændrede kategorier
Motorcykel
Motorcykel er blevet udvidet med en ekstra kategori, således der nu skelnes mellem A1, A2 og A. Se mere om krav og definitioner her.
En yderligere væsentlig ændring i forbindelse med motorcykelkørekort er, at man nu ikke længere “automatisk” kvalificerer sig fra den ene til den anden kategori grundet anciennitet. Der er således krav om ny praktisk prøve ved overgang fra A1 til A2 eller fra A2 til A.

Trailerkørekort (B/E)
I denne kategori er der ligeledes tilføjet en ekstra kategori, nemlig B+. B+ henvender sig til dem som ønsker at køre med et vogntog med en samlet tilladt totalvægt på over 3.500 kg og under 4.250 kg. Se mere om disse kategorier her.

Lastbil
Også lastbil kørekortet er blevet udvidet med en ekstra kategori C1. C1, i daglig tale lille lastbil, gør det nu muligt at erhverve kørekort til lastbiler med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg og under 7.500 kg.
En anden væsentlig ændring er alderskravende for at erhverve kørekort. Mens kørekort til C1 (lille lastbil) kan erhverves med 18 år, kræves der nu at man er fyldt 21 år for at erhverve kørekort til C (stor lastbil); medmindre der er tale om særlige omstændigheder. Se mere om disse kategorier her.

Bus
Endeligt har også bus fået en ekstra kategori i form af D1 (lille bus). Den lille bus er defineret som personbil indrettet til befordring af over otte, men højst 16 personer foruden føreren og med en længde på højst otte meter.
Dette også som erhvervskørekort. Med det vil det være muligt at erhverve kørekort til en mindre bus som man kender dem fra al slags institutioner uden at skulle tage kørekort i en stor turistbus.
Alderskravene til D1 er 21 år mens alderskravet til D (stor bus) er 24 år, som ligeledes er gældende for den erhvervsmæssige del. Se mere om kategorierne her.

 

Skulle alt dette have givet anledning til spørgsmål, er du selvfølglig velkommen til at rette henvendelse til os. Herudover kan du se kørekortbekendtgørelsen i dens fulde version her: retsinformation.dk – BEK nr 12 af 10:01:2013